Projects Completed in Year 2022

Sr. No. Village Taluka District Total Hours Date Organisation Pach Patil Gaon Pramukh Type Of Machine Cubic Meter Water Storage BENEFICIARY FARMERS MACHINE OWNER
1 Sayagwhan Kannad Chha.Sambhaji Nagar 150 10/02/2022 Nam Foundation

Pok 22500 2250000 42 PRAVIN GHAIKWAD
2 Rajngaon Chalisgaon Jalgaon 397 01/06/2022 Nam Foundation Shekhar Nibhalkar
Jcb 27790 2779000 33 AMOL CHOUDHARI
3 Piplgaon

701.45 01/02/2022 Nam Foundation

Jcb 52575 52575000 55 NAMDEO PATIL
4 Lonje Chalisgaon Jalgaon 887 01/06/2022 Nam Foundation Sandip Rathod
Jcb 60690 60690000 70 SAM,ADHAN PATIL
5 Bangaon Chalisgaon Jalgaon 450 28/03/2022 Rotary Club Of Chembur

Jcb 36000 36000000 30 AMOL CHOUDHARI
6 Sagvi Chalisgaon Jalgaon 349 28/03/2022 Rotary Club Of Chembur

Jcb 24430 24430000 35 JAGDISH PATIL
7 Nagan Khurd Jamner Jalgaon 243.3 22/06/2022 Rotary Club Of Chembur Shekhar Nibhalkar
Jcb 17031 17031000 34 PARMOD PATIL
110.29 22/06/2022 Shekhar Nibhalkar
Pok 16400 16400000 4 UTTMSING PATIL
8 Kanadgaon Khultabad Chaa.Sambhaji Nagar 406 01/06/2022 Rotary Club Of Chembur Shekhar Nibhalkar
Jcb 32480 32480000 34 GANESH JADHAV
9 Dogarghar

187.1 07/04/2022 Rotary Club Of Chembur

Pok 45936 453960000 20 BALASAHEB PISAL
10 Mhate

120.1 08/04/2022 Rotary Club Of Chembur

Pok 16800 1680000 7 BALASAHEB PISAL
11 Sonwadi Kannad Chaa.Sambhaji Nagar 403 08/04/2022 Rotary Club Of Chembur

Jcb 32440 32440000 21 SABHAJI THAKHRE
12 Bodre Chalisgaon Jalgaon 497 10/04/2022 Rotary Club Of Chembur Jitendra Pardeshi
Pok 40400 40400000 45 TUKARAM PATIL
13 Gorkhpur Chalisgaon Jalgaon 145 11/04/2022 Rotary Club Of Chembur

Pok 21825 21825000 12 SOMINATH ADHANE
14 Borkheda Chalisgaon Jalgaon 58 02/06/2022 Rotary Club Of Chembur Tushar Nikak
Jcb 4060 4060000 9 NARAYAN PATIL
15 Tade Erandol Jalgaon 100 27/06/2022 Rotary Club Of Chembur Eknath Malatkar Vishal Patil Pok 15000 15000000 15 SUDHAM PATIL
200 17/05/2022 Credai Eknath Malatkar Vishal Patil Pok 30000 30000000 25 SUDHAM PATIL
16 Uplkheda Soygaon Chaa.Sambhaji Nagar 210 30/03/2022 Rotary Club Of Chembur

Pok 31500 31500000 10 GANESH SHINDE
17 Borvir Dhule Dhule 189.4 30/03/2022 Rotary Club Of Chembur Eknath Malatkar
Pok 37800 37800000 28 CHANDARSHEKHAR BORASE
18 Shidwadi Chalisgaon Jalgaon 427.45 30/03/2022 Rotary Club Of Chembur Pankaj Pawar
Jcb 34160 34160000 51 AVINASH MAHAJAN
19 Shindi Chalisgaon Jalgaon 313.5 27/06/2022 Rotary Club Of Chembur Prashant Gaikwad Rajaram Jadhav Jcb 23512 23512000 30 VITHAL JADHAV
20 Nadra Koli

182.3 18/04/2022 Rotary Club Of Chembur

Jcb 14584 14840000 30 PRAKASH TAVRE
198 18/04/2022 Rotary Club Of Chembur

Pok 29700 29700000 33 RAMESH KALE
21 Chichkheda Chalisgaon Jalgaon 142 06/05/2022 Rotary Club Of Chembur R.M.Patil
Jcb 9560 9560000 23 AMOL CHOUDHARI
22 Deoli Chalisgaon Jalgaon 90
Bjs Kiran Patil
Pok 6300 6300000 6 BJS
75.7 12/07/2022 Rotary Club Of Chembur Kiran Patil
Jcb 1280 1208000 6 AMOL CHOUDHARI
23 Jadgaon Ralegaon Yavatmat 42 26/05/2022 Rotary Club Of Chembur

Jcb 35000 35000000 11 PRASHANT VITALE
24 Shivapur Chalisgaon Jalgaon 110.5 06/05/2022 Credai Sandip Rathod
Jcb 16575 16570000 10 SOMINATH ADHANE
25 Nagad Knnad Chaa.Sambhaji Nagar 220
Sakal Relief Fund Eknath Malatkar
Jcb 15400 15400000 24 SABHAJI THAKHRE
26 Nagad Gopewadi Kannad Chaa.Sambhaji Nagar 120 01/01/2022 Sakal Relief Fund

Pok 18000 18000000 13 CHANDARSHEKHAR BORASE
85

Pok 12750 12750000 10 SHIVAJI KUMAVAT
27 Vadgaon Jadhav

200
Sakal Relief Fund

Pok 30000 30000000 34 BABASAHEB GAIKWAD
28 Vadgaon Abhe Pachora Jalgaon 413 27/04/2022 Sakal Relief Fund

Jcb 28910 28910000 29 RAVINDRA CHAVHAN
29 Vadgaon Abhe Tanda Pachora Jalgaon 206.2
Sakal Relief Fund Sandip Rathod
Jcb 14420 14420000 15 RAVINDRA CHAVHAN
30 Rajdehare Chalisgaon Jalgaon 195.72 05/04/2022 Sakal Relief Fund Prashant Gaikwad
Pok 29358 29358000 16 SOMINATH ADHANE
31 Hatle Chalisgaon Jalgaon 497 05/04/2022 Sakal Relief Fund Dinesh Jadhav
Pok 31990 31990000 46 KAILAS PARDESHI
32 Hatgaon Chalisgaon Jalgaon 106 05/04/2022 Sakal Relief Fund

Pok 15900 15900000 3 BAGWAN SURYVASHI
33 Pipri Pachora Pachora Jalgaon 227 01/06/2022 Sakal Relief Fund

Jcb 18216 18216000 28 BAUSAHEB PATIL
34 Titur Dongari Chalisgaon Jalgaon 222
Bjs Pach Patil
Pok 33300 33300000

239.9 03/07/2022 Sakal Relief Fund Pach Patil
Pok 35985 35985000
CHANDARSHEKHAR BORASE
35 Cabhardi Chalisgaon Jalgaon 423.95 15/05/2022 Credai


29610 29610000 32 TUKARAM PATIL
36 Nyadogri Chalisgaon Jalgaon 307 25/03/2022 Credai Prashant Gaikwad Dipak Patil Jcb 21490 21490000 39 RAJU SHEKH
37 Tirpole Chalisgaon Jalgaon 81 17/05/2022 Credai Milind Deokar Rajendra Patil Jcb 5670 5670000 3 RAJENDRA PATIL
387 Pathrad Bhadgaon Jalgaon 210.8 06/06/2022 Credai Savita Rajput
Jcb 31620 31620000 29 GOPICHAND PATIL
39 Jamda Chalisgaon Jalgaon 401.75 30/03/2022 Credai Eknath Malatkar
Jcb 28101 28101000 47 ARJUN MAHAJAN
40 Shivtanda Bahadurpur

450
Bjs

Jcb 40500 40500000 40 BJS
41 Rohini Chalisgaon Jalgaon 50
Bjs


7500 7500000 3 BJS
42 Talegaon43 Hirapur44 Piplgaon Chalisgaon Jalgaon 701.45 31/05/2022 Nam Foundation Prashant Gaikwad
Jcb 18250 18250000 4 VBJ
45


255
Bjs

Pok 38250 38250000 16 BJS