Projects Completed in Year 2021

SR.NO. VILLAGE TALUKA DISTRICT HOURS DATE ORGANISATION PACH PATIL GAONPRAMUKH TYPE OF MACHINE NAME MACHINE OWNER
1 Hatle Chalisgaon Jalgaon 252 08/05/2021 Rotary Club Of Chembur Dinesh Jadhav
Jcb Vikas Sonawane
2 Sagavi Chalisgaon Jalgaon 71 21/04/2021 Rotary Club Of Chembur

Pok Sominatha Adhane
3 Rajangaon Chalisgaon Jalgaon 70 22/04/2021 Rotary Club Of Chembur Shekhar Nibalkar
Jcb Mahendra
4 Lonje Chalisgaon Jalgaon 98 25/12/2021 Rotary Club Of Chembur Sandip Rathod
Jcb Chandrashekhr Borse
5 Bodre Chalisgaon Jalgaon


6 Saygavhan Kannad Chh.Sambhaji Nagar 208 28/08/2021 Rotary Club Of Chembur Eknath Malatkar
Pok Ganesh Shinde
7 Vadgaon Jadhav Kannad Chh.Sambhaji Nagar 114 22/10/2021 Rotary Club Of Chembur Eknath Malatkar
Pok Chandrashekhr Borse
8 Nagad Kannad Chh.Sambhaji Nagar 136 18/09/2021 Rotary Club Of Chembur Eknath Malatkar
Pok Chandrashekhr Borse
9 Gandhora Tuljapur Usmanabad 89 22/05/2021 Rotary Club Of Chembur

Pok Dada Ghadge
10 Dhamangaon Chalisgaon Jalgaon


11 Deoli Chalisgaon Jalgaon 149.7 15/06/2021 Rotary Club Of Chembur R.N.Patil
Pok Sharad Sonwane
12 Borkheda Chalisgaon Jalgaon 188 15/07/2021 Rotary Club Of Chembur

Jcb Chandrashekhr Borase
42.7 15/07/2021 Pok
13 Talegaon Chalisgaon Jalgaon
10/03/2021
14 Pipalgaon Chalisgaon Jalgaon 112 18/05/2021 Sakal Prashant Gaikwad
Pok Pandurag Krupa
15 Rajdehare Chalisgaon Jalgaon 200 26/06/2021 Rotary Club Of Chembur Prashant Gaikwad
Pok Pandurag Krupa